بازدید کارشناس تربیت بدنی و سلامت به همراه گروه آموزشی شهرستان از مدارس گوهر شاد و شهید حیدری شهرستان دامغان .

در این بازدید ها کلیه موارد مربوط به تربیت بدنی و سلامت آموزشگاه مورد برسی قرار گرفت و نکات مورد نظر ابلاغ و تاکید گردید . 

با تشکر از زحمات مدیریت و کارکنان ساعی مدارس 

منبع : گروه آموزشی تربیت بدنی شهرستان دامغان |بازدید گروه آموزشی تربیت بدنی شهرستان دامغان
برچسب ها : شهرستان ,بدنی ,تربیت ,بازدید ,تربیت بدنی ,شهرستان دامغان ,گروه آموزشی